شرکت آرین رشد افزا (آرا) خوشوقت است که توانسته به عنوان یکی از حامیان مالی مرکز توانمند سازی آوای ماندگار دروازه غار انجام وظیفه نماید. شرکت در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود ، حمایت های مالی از پروژه های تعریف شده این مرکز به شرح زیر بعمل آورده است:
– تامین مالی تهیه بسته های تحصیلی برای دانش آموزان تحت حمایت
– تامین پارچه مورد نیاز برای دوخت روتختی و ملافه جهت انجام سفارش های شب عید و فروش در بازارچه خیریه مرکز.
– تامین بسته های ارزاق برای نوروز 95 و 96
– حمایت کامل از برنامه های آموزشی تابستان 96 برای 220 کودک دروازه غار
– اسپانسر جشن ها و برنامه های موسسه
– تهیه امکانات سرمایشی موسسه در تابستان 95
– حمایت مالی ازتعدادی از دختران دانشجو پذیرفته شده در کنکور

“لینک معرفی مرکز توانمند سازی آوای ماندگار دروازه غار”