آدرس : روستای گشت سراوان سیستان بلوچستان
دبیرستان دخترانه ۱۲ کلاسه آرزو شهسواریان زیربنای 1160 مترمربع دارای ۱۲ کلاس، آزمایشگاه و کتابخانه همراه با 705 مترمربع سوله ورزشی و سرایداری به متراژ 90 متر مربع و 15 چشمه سرویس بهداشتی درمحوطه ۵۰۰۰ مترمربع احداث شده است.
تعداد 196 دانش آموز در حال حاضر در این دبیرستان مشغول به تحصیل هستند.