طبق تحقیقات انجام شده، رشد جوجه ها با مصرف خوراک آغازین با کیفیت و غنی از مواد مغذی بسیار چشمگیر می باشد و تاثیر مثبت آن در مراحل بعدی پرورش قابل توجه است (یک گرم وزن بالاتر در پایان هفته اول منجر به 10 تا 20 گرم افزایش وزن در پایان دوره پرورش خواهد شد). این موضوع سبب شد تا گروه متخصصین تغذیه شرکت آرین رشد افزا با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی تغذیه جهت پرورش ابتدایی جوجه گوشتی، محصولی را با نام پری استارتر ویژه تهیه و به بازار عرضه نمایند.

پری استارتر SUPER رشد افزا جیره ی کاملی است که ضمن بر آورده نمودن کلیه نیازهای اسیدآمینه ای، مواد معدنی و ویتامینه ها سبب تقویت سیستم های ایمنی و قلبی-عروقی و تنظیم فلور میکروبی دستگاه گوارش جوجه از ابتدای دوره پرورش خواهد شد.
پری استارتر SUPER رشد افزا بر اساس جدیدترین دستاوردهای علمی، غلظت و پروفایل تمام اسیدهای آمینه با استفاده از چندین منبع پروتئینی مختلف متعادل شده است که باعث رشد و افزایش وزن گله در اوایل دوره پرورش خواهد بود.
پری استارتر SUPER رشد افزا به دلیل استفاده از منابع پروتئینی اختصاصی و کربوهیدرات های سهل الهضم از قابلیت جذب بسیار بالایی در روزهای ابتدایی پرورش برخوردار بوده و نیازها پرنده را به کامل ترین شکل ممکن تامین می نماید. ضمنآ یکنواختی بالایی در گله و در پایان هفت روزگی و پس از آن در سنین بالاتر ایجاد می کند.
پری استارتر SUPER رشد افزا دارای آنزیم های پروتئاز خالص و زایلاناز خالص محصول شرکت DSM سوئیس است و قابلیت استفاده از تمامی مواد مغذی جیره را امکان پذیر می سازد. ضمنا کمبود ترشح آنزیم از پانکراس و مخاط روده را در اوایل دوران رشد پرنده جبران می نماید.
پری استارتر SUPER رشد افزا به دلیل داشتن ترکیبات پروبیوتیک و پری بیوتیک و روغن های ضروری گیاهی ویژه، موجب افزایش قابلیت هضم غذایی و توسعه پرزهای مخاطی روده باریک شده و سبب ایجاد جمعیت میکروبی مناسب و مفید طی سنین اولیه دوران پرورش می گردد.
پری استارتر SUPER رشد افزا باعث افزایش رشد، ایمنی بدن و جذب سریع کیسه زرد شده و همچنین تکامل سریع تر دستگاه گوارش را به همراه دارد که برای رسیدن به وزن کافی در هفته اول دوره های پرورش لازم می باشد.
پری استارتر SUPER رشد افزا به دلیل دارا بودن ترکیبات توکسین بایندر و اسیدیفایرها و همچنین اعمال اصول دقیق و سختگیرانه کنترل کیفیت در تهیه مواد اولیه، مانع از بروز تنش های حاصل از آلودگی توکسینی و افت کیفیت حاصل از فعالیت قارچ ها می شود.
پری استارتر SUPER رشد افزا لازم به ذکر است ویتامین ها و مواد معدنی نقشی بسیار حیاتی را در توان ایمنی پرنده دارند و با توجه به این که مقادیری از ویتامین ها و مواد معدنی طی فرآیند حرارت، تولید و انتقال با افت محسوسی همراه می شوند. شرکت آرین رشد افزا با در نظر گرفتن درصد بالاتری از اقلام فوق از این کاهش سطح جلوگیری کرده است.