(با من بخوان) برنامه‌ای برای ترویج کتاب‌خوانی با کودکان محروم و کودکان در بحران است. این برنامه زیر نظر موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان برنامه ریزی و اجرا می شود.
(با من بخوان) بر پایه رساندن کتاب‌های مناسب و باکیفیت به دست کودکان محروم و کودکان در بحران بنا شده است. این کودکان در وضعیت معمول زندگی به این گونه از کتاب‌ها دسترسی ندارند. شعار اصلی این برنامه عبارت است از: (همه کودکان حق دارند کتاب‌های باکیفیت بخوانند)
(با من بخوان) بر تقویت سواد پایه و سهیم شدن کتاب با کودکان و نوجوانان با روش بلندخوانی تمرکز دارد که با گفت‌وگو و انجام فعالیت‌های خلاق هنری در پیوند با کتاب، برای تأثیرگذاری عمیق‌تر و ایجاد لذت، شوق خواندن و برانگیختن انگیزش‌های زیبایی‌شناختی و معنایی کتاب همراه می‌شود. این برنامه بر اساس این هدف و رویکرد، افزون بر گزینش آگاهانه کتاب‌های مناسب و باکیفیت و رساندن آن به دست کودکان مناطق محروم، می‌کوشد با برگزاری کارگاه‌های گوناگون، مربیان و آموزگاران را در زمینه بلندخوانی و فعالیت‌های در پیوند با آن توانمند کند.
برنامه «با من بخوان» در مناطق مختلف از سوی نیکوکاران پشتیبانی می‌شود. این برنامه از امردادماه ۱۳۹۰ آغاز و در نقاط مختلف ایران اجرا شده است
درسال تحصیلی 1396-97 تعداد 30 مدرسه در منطقه سراوان با پشتیبانی شرکت آرین رشد افزا و همکاری اداره آموزش و پرورش به برنامه پیوسته اند. که با احتساب مدارس دو شیته مجموعا 46 مدرسه تحت پوشش برنامه قرار گرفته اند.

لینک گزارش‌های برنامه های با من بخوان: https://khanak.org/zh4b1
گزارش برگزاری نخستین دور کارگاههای با من بخوان در سال تحصیلی 96-97 منطقه ی سراوان

اردیبهشت 1398 آموزگاران پایه‌ی اول در کارگاه‎های تکمیلی با من بخوان با ضرورت پرداختن به #محیط_زیست و #ارزش‌های_زندگی در آموزش کودکان آشنا شدند. #دوستی یکی از ارزش های دوازده‌گانه‌ای است که در کارگاه‌های با من‌ بخوان به آن پرداخته شده است. دانش‌‎آموزان در یک #فعالیت پس از #بلندخوانی ارزش دوستی را ارج می‌نهند.

👩🏻‍🏫 آموزگاران: شهناز میربلوچ زهی، رقیه اربابی سرجو، مهربی‌بی حسین‌بر
#سیستان_و_بلوچستان #سراوان #کهنوک

پشتیبان: شرکت #آرین_رشدافزا

photo_2019-05-20_09-38-32.