(با من بخوان) برنامه‌ای برای ترویج کتاب‌خوانی با کودکان محروم و کودکان در بحران است. این برنامه زیر نظر موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان برنامه ریزی و اجرا می شود.
(با من بخوان) بر پایه رساندن کتاب‌های مناسب و باکیفیت به دست کودکان محروم و کودکان در بحران بنا شده است. این کودکان در وضعیت معمول زندگی به این گونه از کتاب‌ها دسترسی ندارند. شعار اصلی این برنامه عبارت است از: (همه کودکان حق دارند کتاب‌های باکیفیت بخوانند)
(با من بخوان) بر تقویت سواد پایه و سهیم شدن کتاب با کودکان و نوجوانان با روش بلندخوانی تمرکز دارد که با گفت‌وگو و انجام فعالیت‌های خلاق هنری در پیوند با کتاب، برای تأثیرگذاری عمیق‌تر و ایجاد لذت، شوق خواندن و برانگیختن انگیزش‌های زیبایی‌شناختی و معنایی کتاب همراه می‌شود. این برنامه بر اساس این هدف و رویکرد، افزون بر گزینش آگاهانه کتاب‌های مناسب و باکیفیت و رساندن آن به دست کودکان مناطق محروم، می‌کوشد با برگزاری کارگاه‌های گوناگون، مربیان و آموزگاران را در زمینه بلندخوانی و فعالیت‌های در پیوند با آن توانمند کند.
برنامه «با من بخوان» در مناطق مختلف از سوی نیکوکاران پشتیبانی می‌شود. این برنامه از امردادماه ۱۳۹۰ آغاز و در نقاط مختلف ایران اجرا شده است
درسال تحصیلی 1396-97 تعداد 30 مدرسه در منطقه سراوان با پشتیبانی شرکت آرین رشد افزا و همکاری اداره آموزش و پرورش به برنامه پیوسته اند. که با احتساب مدارس دو شیته مجموعا 46 مدرسه تحت پوشش برنامه قرار گرفته اند.

لینک گزارش‌های برنامه های با من بخوان: https://khanak.org/zh4b1
گزارش برگزاری نخستین دور کارگاههای با من بخوان در سال تحصیلی 96-97 منطقه ی سراوان

اردیبهشت 1398 آموزگاران پایه‌ی اول در کارگاه‎های تکمیلی با من بخوان با ضرورت پرداختن به #محیط_زیست و #ارزش‌های_زندگی در آموزش کودکان آشنا شدند. #دوستی یکی از ارزش های دوازده‌گانه‌ای است که در کارگاه‌های با من‌ بخوان به آن پرداخته شده است. دانش‌‎آموزان در یک #فعالیت پس از #بلندخوانی ارزش دوستی را ارج می‌نهند.

👩🏻‍🏫 آموزگاران: شهناز میربلوچ زهی، رقیه اربابی سرجو، مهربی‌بی حسین‌بر
#سیستان_و_بلوچستان #سراوان #کهنوک

پشتیبان: شرکت #آرین_رشدافزا

photo_2019-05-20_09-38-32.

از تاریخ  23 الی 26 مهرماه 1398 طرح بامن بخوان با اعزام تیم آموزش از تهران و  هدف توانمند کردن آموزگاران منطقه در اجرای آموزش خلاق  و تقویت سواد پایه در سراوان برگزار شد. در این طرح که در قالب شش کارگاه های آوا ورزی و الف با ورزی – بلند خوانی تکمیلی پایه دوم (گروه 1) – کارگاه لولوپی و واژه نامه- کارگاه هنر – کارگاه بلند خوانی تکمیل پایه دوم (گروه 2) و جلسه با مدیران مدارس اجرا شد در مجموع 98 نفر شرکت کننده داشت که همگی آموزگاران با اشتیاق و حتا بعضی برای بار دوم در طرح  شرکت کرده بودند.

همزمان با اجرای این طرح 210 بسته‌ کتاب های آموزش خلاق سواد پایه و900 جلد کتاب بلندخوانی نیز به منطقه ارسال  و در اختیار آموزگاران قرارگرفت.