سال 1397 در اقدامی خجسته تعدادی از پرسنل شرکت آرین رشد افزا (آرا) در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود با اختصاص قسمتی از درآمد خود به انجام امورخیر خواهانه با شرکت  همراه شدند. این اقدام زیبا توسط آقای سهراب حنیفی و با تجهیز کتابخانه ایلیا در جهاد آباد سراوان آغاز شد جهاد آباد یکی از روستاهای حومه بخش مرکزی سراوان واقع در استان سیستان و بلوچستان با جمعیت 2820 نفر می باشد که با توجه به ترکیب جمعیتی مهاجر، نبود امکانات آموزشی، تفریحی و بهداشتی، فقر و اعتیاد در حال تبدیل شدن به کانون بحرانی برای شهرستان سراوان است. این منطقه نیاز به یک حرکت مدنی جهت کاهش آسیب داشت که با همت حامیان و خیرین فضای مناسبی برای راه اندازی خانه کودک در این روستا مهیا شد. در حال حاضر نیز بیش از 500 کودک دختر و پسر در دو شیفت صبح و عصر در مدرسه این مرکز مشغول به تحصیل می باشند.

در این مرکز یک اتاق 21 مترمربعی برای کتابخانه در نظر گرفته شده که در 1397/9/22 با حضور جمعی از مسئولین محلی و نمایندگان انجمن حامی افتتاح شد. نوشته های روی دیوارها و رفتار و کردار کودکان و حتی بزرگترها در جهادآباد نشان از تأثیر کار فرهنگی و بازخورد آن دارد.

افتتاح کتابخانه ایلیا جهادآباد سراوان

افتتاح کتابخانه ایلیا جهادآباد سراوان افتتاح کتابخانه ایلیا جهادآباد سراوان افتتاح کتابخانه ایلیا جهادآباد سراوان افتتاح کتابخانه ایلیا جهادآباد سراوان افتتاح کتابخانه ایلیا جهادآباد سراوان

افتتاح کتابخانه ایلیا جهادآباد سراوان افتتاح کتابخانه ایلیا جهادآباد سراوان افتتاح کتابخانه ایلیا جهادآباد سراوان