کتابخانه جالق در دهیاری کله گان استان سیستان و بلوچستان ، شهرستان سراوان بخش جالق در تاریخ 22/10/95 تجهیز و افتتاح گردید. جمعیت این روستا حدود 1000 نفر است اما دهستان کله گان با جمعیتی حدود 8000 نفر از این کتابخانه تازه تجهیز استفاده میکنند.
تجهیزات این کتابخانه شامل حدود 1700 جلد کتاب ، 4 عدد قفسه کوچک ، 4 عدد میز و 21 عدد صندلی مطالعه ، 5 دستگاه کامل کامپیوتر و 5 عدد میز کامپیوتر است.
برگزاری کارگاه با کتابدار جهت آموزش روشهای موثر در قصه گویی و بلند خوانی ، جلسه آموزش مقدماتی کتابدار ، از جمله فعالیتهای است که در این کتابخانه تازه تجهیز صورت گرفته است. همکاری بچه های روستا در آماده سازی کتابخانه برای افتتاحیه بسیار جالب توجه بود.