این کتابخانه در روستای ژیوار (با 1500 نفر جمعیت )، شهرستان سرو آباد، بخش اورامانات استان کردستان قرار گرفته است . در سال 1389 در محل دهیاری به مساحت 120 متر مربع با 1000 جلد کتاب 4 قفسه 8 صندلی دو میز تجهیز شد.
تا دی ماه 1395 در محل دهیاری فعال بوده است ولی بعلت نیاز به فضای دهیاری، تجهیزات به محل جدید کتابخانه که توسط انجمن حامی ساخته شده انتقال یافت.