یکی از فرآورده های فرعی ذرت پس از استخراج نشاسته است. کنجاله گلوتن ذرت یکی از غنی ترین منابع پروتئینی گیاهی است (60% پروتئین خام) که می تواند جایگزین بخشی از منابع پروتئینی خوراک دام و طیور و آبزیان شود.

کنجاله گلوتن ذرت می تواند منبع مناسبی از پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه (RUP) (حدود 45 تا 50%) برای نشخوارکنندگان باشد که باعث افزایش مصرف خوراک، تولید شیر و پروتئین شیر می شود.

کنجاله گلوتن ذرت دارای مقادیر بالایی متیونین است و در افزایش سایز تخم مرغ موثر است و نیز به خاطر داشتن رنگدانه گزانتوفیل باعث بهبود رنگ لاشه مرغ گوشتی و بهبود رنگ زرده تخم مرغ می شود.