ایران دومین کشور بزرگ خاورمیانه با حدود 80 میلیون نفر جمعیت، بازار وسیعی از تولیدات دام، طیور و آبزی را

دارا می باشد. دومین صنعت بزرگ ایران بعد از نفت این صنعت است. رنکینگ جهانی صنعت در گوشت مرغ 12 و

تخم مرغ 14 می باشد و جهت پشتیبانی این صنعت عظیم نیاز به 5 میلیون تن مواد اولیه می باشد.

موسسین شرکت آرین رشد افزا از سال 1365 در این صنعت فعال بوده و در سال 1379 اقدام به تاسیس شرکت

نمودند.

هدف شرکت آرین رشد افزا در حین بهره اقتصادی، ارتقاء صنعت و در جهت آن ارتقاء دانش همکاران محترم بوده که

تلاش کرده این نقش را با برگزاری سمینارهای مختلف، شرکت در نمایشگاه ها، اعزام کارشناسان شرکت و ویزیت از

مرغداری ها و ارائه نظرات کارشناسی نسبت به اصلاح سالن، جیره و … در استان های مختلف و تهیه و توزیع

بروشور و جزوات متنوع ایفا نماید.

شرکت آرین رشد افزا با تشکیل و اتکا به گروه های مستقل و قوی (گروه فروش، گروه فنی، گروه پژوهش، گروه مالی

و گروه بازرگانی) همواره در این مسیر حرکت کرده است و تلاش نموده همگام با رشد صنعت در جهان، در رشد

صنعت در ایران موثر باشد.

این شرکت امید دارد با کمک همکاران محترم در آینده از سهم بیشتری در جهت اعتلای صنعت بهره مند گردد.

خواهشمند است با نظرات و پیشنهادات خود ما را در این امر مهم یاری فرمائید.