بازگشایی حضوری مدارس با شرایط همه‌گیری کرونا و وضعیت قرمز بسیاری از مناطق کشور همخوانی ندارد

بازگشایی حضوری مدارس با شرایط همه‌گیری کرونا و وضعیت قرمز بسیاری از مناطق کشور همخوانی ندارد

عباس آقازاده، رییس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به ستاد ملی مدیریت کرونا، با بیان اینکه دستور «بازگشایی حضوری مدارس» با شرایط همه‌گیری کرونا و وضعیت قرمز بسیاری از مناطق کشور همخوانی ندارد، خواهان جلوگیری از بازگشایی حضوری مدارس در همه مقاطع تحصیلی در همه مناطق کشور شد.رییس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی همچنین گفت که «به خطر انداختن جان میلیون‌ها دانش‌آموز و آموزگار و خانواده‌هایشان، و دخالت در کارشناسی تخصصی نحوه مقابله و مبارزه با بیماری از سوی مسئولین غیرمرتبط با امور بهداشتی، می‌تواند در کمترین فاصله زمانی به یک فاجعه انسانی تبدیل شود.»

عباس آقازاده، در این نامه نوشت: «از مسولین ستاد ملی مدیرت کرونا جدا تقاضا می‌کنیم ضمن اعمال قاطعیت در اجرای فرامین بهداشتی و پروتکل‌های ملی مبارزه با کرونا، از بازگشایی حضوری مدارس در همه مقاطع تحصیلی و در کلیه استانها و مناطق کشور، اکیدا جلوگیری کنند.