برگزاری نمایشگاه VIV Asia مجددا به تاخیر افتاد؛ برگزاری به سپتامبر ۲۰۲۱ موکول شد

برگزاری نمایشگاه VIV Asia مجددا به تاخیر افتاد؛ برگزاری به سپتامبر ۲۰۲۱ موکول شد

این نمایشگاه تجاری که در ابتدا برای مارس ۲۰۲۱ برنامه ریزی شده بود ، به دلیل محدودیت های مربوط به Covid-19 به ۲۴-۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱ (۳۱ شهریور الی ۲ مهر ماه ۱۴۰۰) موکول شد.

این خبر در بیانیه مطبوعاتی در ۵ اکتبر ۲۰۲۰ (دوشنبه ۱۴ مهر) اعلام شد. محدودیت های سفر جهانی و قرنطینه اجباری ۱۴ روزه برای تمام بازدیدکنندگانی که وارد تایلند می شوند، محدودیت هایی را برای این رویداد که قرار است در بانکوک برگزار شود، ایجاد خواهد کرد.

نمایشگاه VIV Asia بیش از ۵۰ هزار بازدیدکننده متخصص دارد که ۷۰٪ از شرکت کنندگان از خارج از تایلند برای بازدید می آیند. به نظر می رسد واکسن تولید کرونا هم در در چندین کشور راکد است و به احتمال زیاد تا اوایل سال ۲۰۲۱ توزیع نمی شوند، بنابراین توانایی برنامه ریزی بسیاری از شرکت ها برای سفرهای تجاری را محدود می کند.