زیان ماهانه تولیدکنندگان جوجه یکروزه به ۳۵۰ میلیارد تومان رسید

زیان ماهانه تولیدکنندگان جوجه یکروزه به ۳۵۰ میلیارد تومان رسید

رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: با توجه به هزینه‌های تولید، زیان مرغداران در ماه به ۳۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه در گفت و گویی با اشاره به اینکه بازار جوجه یکروزه تعریفی ندارد، اظهار کرد: با توجه به افزایش نرخ نهاده‌های دامی، قیمت فعلی جوجه یکروزه جوابگوی هزینه‌های تولید نیست.

او قیمت جوجه یکروزه را برابر با تخم مرغ خوراکی دانست و افزود: در حال حاضر قیمت تمام شده هر قطعه جوجه یکروزه ۳ هزار و ۵۰۰ تومان است که عرضه با نرخ‌های فعلی بیانگر زیان ماهانه ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیارد تومانی مرغداران است.

فارغی با انتقاد از تولید دستوری جوجه یکروزه بیان کرد: با توجه به آنکه مازاد تولید و زیان تولیدکنندگان جوجه یکروزه نتیجه تولید دستوری است، از این رو ستاد تنظیم بازار باید اقدام به خرید مازاد جوجه یکروزه کند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه ادامه داد: بنابر آمار در مرداد ماه ۱۲۵ میلیون قطعه جوجه تولید شده است که با وجود زیان تولیدکنندگان ناشی از تولید دستوری جای این سوال مطرح است که چرا ستاد تنظیم بازار اقدام به خرید مازاد تولید نمی‌کند؟

این مقام مسئول با اشاره به اینکه صادرات جوجه یکروزه قابل توجه نیست، بیان کرد: با وجود شرایط سختگیرانه صادرات و اخذ عوارض ۵ هزار تومانی صادرات مرغ، امکان صادرات وجود ندارد و در صورت صادرات اثر گذار هم نیست.

مازاد ۴۰ میلیونی تخم مرغ نطفه دار
او مازاد تخم مرغ نطفه دار را ۴۰ میلیون قطعه معادل ۸ میلیون قطعه جوجه یکروزه در ماه اعلام کرد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه در پایان با اشاره به اینکه افزایش قیمت مرغ ارتباطی به کمبود جوجه ریزی ندارد، تصریح کرد: افزایش قیمت ناشی از سو مدیریت در توزیع دان و کمبود نهاده در واحد‌های مرغداری است