ساخت سالن ورزشی رشد (ویژه بانوان) در آبدانان ایلام (امضا تفاهم نامه)

ساخت سالن ورزشی رشد (ویژه بانوان) در آبدانان ایلام (امضا تفاهم نامه)

انجام فعالیتهای ورزشی در مدارس، نه تنها ضرورتی مهم برای تربیت نسلی سالم، تندرست و داشتن دانش آموزانی پویا و پرانرژی است، بلكه بهترین فرصت برای نهادینه کردن فرهنگ ورزش در میان آینده سازان این مرز و بوم است. ایجاد نگرش های مثبت و پویا در دانش آموزان، تقویت انگیزه کوشش...