زنجان آبان 1398 برگزاری سمینار معرفی محصولات تولیدی.

زنجان آبان 1398 برگزاری سمینار معرفی محصولات تولیدی.

در راستای تداوم خدمات مستمر به واحدهای تولیدی و مصرف کننده محصولات شرکت آرین رشد افزا (آرا) و به منظور معرفی علمی جهت شناخت هرچه بهتر خوراک و انواع کنسانتره های تولیدی، سمینار معرفی محصولات تولیدی در تاریخ 1-8-98 با حضور جمعی از مدیران واحدهای تولیدی شهر زنجان و آقای...
رشد و نمو دستگاه گوارش طیور

رشد و نمو دستگاه گوارش طیور

رشد و نمو دستگاه گوارش طیور یک کار تحقیقی در کشور ترکیه جهت تعیین تاثیرات سن مرغ مادر و محدودیت انرژی خوراک در سنین پایین بر روی رشد و نمو دستگاه گوارش جوجه های گوشتی انجام شد. وزن های نسبی پیش معده، دوازدهه، ایلئوم و کل روده کوچک به دست آمده از جوجه های گوشتی جوان در...